Dance Leader Information

Thank you for your willingness to call/cue/lead our dance program.

Registered Dance Leaders

NameSorted By Name In Ascending OrderCallerCuerLine Dance
Al HipkinsYesYesNo
Barbara ConnellyNoYesNo
Barbara NuttingNoYesNo
Beverly MacKayNoYesNo
Bill AckermanYesNoNo
Bill MagerYesNoNo
Birgit MarguireNoYesNo
Bob ButlerYesNoNo
Bucky TenneyYesNoNo
Carol ArsenaultNoYesNo
Charlie TrappYesNoNo
Cindy HawleyYesNoNo
Darrell SpragueYesNoNo
Dave PerraultYesNoNo
Dave SmithYesNoNo
Denise CarbonellYesNoNo
Don BachelderYesNoNo
Dottie WelchYesNoNo
Gene KingYesNoNo
Gloria VivierYesNoNo
Grace BullYesNoNo
Guy SteeleYesNoNo
Harriett ClarkeNoYesNo
Janet SimmersNoYesNo
Jay BickfordYesNoNo
Jay SilvaYesNoNo
Jennie FrisellaNoYesNo
Jim DeNigrisYesNoNo
Jim MayoYesNoNo
Jim SchellYesNoNo
Johnny WedgeYesNoNo
Joyce KutzYesNoNo
Kevin BersingYesNoNo
Kirk KaynorYesNoNo
Lee FremaultNoYesNo
Margene JervisNoYesNo
Marilyn RivenburgNoYesNo
Matt McGovernYesNoNo
Michael DusoeYesNoNo
Mike AlexanderNoYesNo
Norm PoissonYesNoNo
Pat AnthonyNoYesNo
Paul ConnellyNoYesNo
Peter TobinYesNoNo
Phil GatchellNoYesNo
Phil PierceYesNoNo
Ralph PeacockYesNoNo
Randy LongobuccoYesNoNo
Ray HiltonYesNoNo
Rich SbardellaYesNoNo
Ron McMurdyYesNoNo
Stephen DesrosiersYesNoNo
Steve OcskasyYesNoNo
Steve ParkYesNoNo
Ted LizotteYesNoNo
Walt BullYesNoNo
Walter LougeeYesNoNo